All about Django Reinhardt - H More about Django Reinhardt A-Zrechts.gif - 111 Bytes

H.C.Q. Strut 1939 Aug 25 Djangocomic482.jpg - 148540 Bytes
Hallelujah 1945 Jan 25
Hallelujah 1949 Jan-Feb
Hands Across The Table 1935 Mar 4
Hangin’ Around Boudon 1937 Jul 7
Harlem Swing 1937 Dec 28
Honeysuckle Rose 1937 Apr 28
Honeysuckle Rose 1938 Jan 31
Honeysuckle Rose 1945 Dec 1
Honeysuckle Rose 1945 Oct 26
Honeysuckle Rose 1946 Nov 10
Honeysuckle Rose 1949 Jan-Feb
Honeysuckle Rose 1950 Apr-May
Hot Lips 1937 Apr 22 djangozeichnung270.jpg - 91116 Bytes
How Come You Love Me Like You Do 1935 Apr
How High The Moon 1945 Jan 25
How High The Moon 1947 Mar 26
How High The Moon 1947 Nov 21
How High The Moon 1947 Nov
How High The Moon 1949 Jan-Feb
Hungaria 1939 Mar 21
Hungaria 1939 Mar 21
Hungaria 1939 Mar 22
Hungaria 1939 May 17
Hungaria 1941 Sep 11
Haevy Guns (Artillerie Lourde) 1945 Feb 25.

 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z 

1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953
<- Back    Homepage