All about Robert Gaden

Geisterspuk Robert Gaden Und Sein Orchester
Geisterspuk - on YouTube Prob.:Robert Gaden (vln,ldr) Bruno Genschmer (tp) Karl Emmerling (tp) Georg Lohmann (tb)
Erhard Krause (tb) Ludwig Kletsch (as,cl) Herbert Schulze (ts,cl) unidentified (as,cl)
unidentified (bars,basss) Bruno Sänger (vln) Willi Rosenthal ? (vln) unidentified (vln)
Horst Kudritzki (p,arr) Milke Danzi (g) unidentified (b,sousaphone) Waldi Luczkowski (d)
Berlin, Februar 1934 - E OD 1971 - Electrola E.G. 2989
Kleine Möve Flieg' Nach Helgoland Robert Gaden Und Sein Orchester
Kleine Möve Flieg' Nach Helgoland - on YouTube Prob.:Robert Gaden (vln,ldr) Bruno Genschmer (tp) Karl Emmerling (tp) Georg Lohmann (tb)
Erhard Krause (tb) Ludwig Kletsch (as,cl) Herbert Schulze (ts,cl) unidentified (as,cl)
unidentified (bars,basss) Bruno Sänger (vln) Willi Rosenthal ? (vln) unidentified (vln)
Horst Kudritzki (p,arr) Milke Danzi (g) unidentified (b,sousaphone) Waldi Luczkowski (d)
Berlin, Mai 1934 - E OD 2086-1 - Electrola E.G. 3057
Ich Wünsch' Dir Alles Gute Robert Gaden Und Sein Orchester
Ich Wünsch' Dir Alles Gute - on YouTube Prob.:Robert Gaden (vln,ldr) Bruno Genschmer (tp) Karl Emmerling (tp) Georg Lohmann (tb)
Erhard Krause (tb) Ludwig Kletsch (as,cl) Herbert Schulze (ts,cl) unidentified (as,cl)
unidentified (bars,basss) Bruno Sänger (vln) Willi Rosenthal ? (vln) unidentified (vln)
Horst Kudritzki (p,arr) Milke Danzi (g) unidentified (b,sousaphone) Waldi Luczkowski (d)
Wilhelm Strienz (vcl)
Berlin, September 1934 - ORA 107-1 - Electrola E.G. 3157
Oh, Primadonna Robert Gaden mit seinem Orchester
Robert Gaden (ldr) Bruno Genschmer, Kurt Maeder, Otto Froehlich (tp) Georg Lohmann, Anton Koghee (tb)
Heinz Jordan, Heinz Klink (as,cl) Hans Mielenz (ts,cl,acc) Hubertus Schulte (ts,bars,fl) Kurt Senz (vln CM)
Alfons Simenreich, Alfred Reiske (vln) Horst Kudritzki (p) Mike Danzi? (g) Max Schoenrade (b)
Paul Kussmahly (d,perc)
Berlin, January 19, 1938 - ORA 2595-1 - Electrola E.G. 6217
Fatalita Robert Gaden mit seinem Orchester
Robert Gaden (ldr) Bruno Genschmer, Kurt Maeder, Otto Froehlich (tp) Georg Lohmann, Anton Koghee (tb)
Heinz Jordan, Heinz Klink (as,cl) Hans Mielenz (ts,cl,acc) Hubertus Schulte (ts,bars,fl) Kurt Senz (vln CM)
Alfons Simenreich, Alfred Reiske (vln) Horst Kudritzki (p) Mike Danzi? (g) Max Schoenrade (b)
Paul Kussmahly (d,perc) Walter Poeschmann (1st bandoneon) Fred Doempke (2nd bandoneon)
Berlin, October 5, 1938 - ORA 3298-2 - Electrola E.G. 6520
Pachita Robert Gaden mit seinem Orchester
Robert Gaden (vln,ldr) Bruno Saenger? (vln,CM) Friedl Rexeis (vln) Fritz Nagel (violine) Kurt Hartwig (cello)
Walter Poeschmann (1st bandoneon) ? (2nd bandoneon) Walter Jagemann (1st p) Horst Kudritzki (2nd p)
Willy Behrendt (g) Max Schoenrade (b) Kurt Ladenthin (d,perc)
Berlin, November 30, 1933 - E-OD 1842-2 - Electrola E.G. 2914
Vivere Robert Gaden mit seinem Orchester
Robert Gaden (ldr) Bruno Genschmer, Kurt Maeder, Otto Froehlich (tp) Georg Lohmann, Anton Koghee (tb)
Hans Mielenz (ts,cl) Erwin Steinbacher (ts,cl) Hans Schodos (as,cl) Hubertus Schulte (ts,bars,fl)
Kurt Senz (vln CM) Alfons Simenreich, Alfred Reiske (vln) Hans Fritsch (cello) Mike Danzi? (g)
Max Schoenrade (b) Paul Kussmahly (d,perc)
Berlin, September 10, 1937 - ORA 2252-2 - Electrola E.G. 6067
Na, Wenn Schon Robert Gaden mit seinem Orchester
Robert Gaden (ldr) Bruno Genschmer, Kurt Maeder, Otto Froehlich (tp) Georg Lohmann, Anton Koghee (tb)
Hans Mielenz (ts,cl) Erwin Steinbacher (ts,cl) Hans Schodos (as,cl) Hubertus Schulte (ts,bars,fl)
Kurt Senz (vln CM) Alfons Simenreich, Alfred Reiske (vln) Hans Fritsch (cello) Mike Danzi? (g)
Max Schoenrade (b) Paul Kussmahly (d,perc)
Berlin, September 10, 1937 or January 19, 1938 - ORA 2596-2 - Electrola E.G. 6217

If you have information about Robert Gaden, please write to me: Heinz

<- Back    Homepage